Leliukas

Pagrindinis darželio tikslas – ugdyti savimi pasitikinčią ir kūrybingą asmenybę saugioje aplinkoje.