Maitinimas

Maistą meninio ugdymo darželiui „Mažylis“ teikia maitinimo įmonė UAB „Averita“. Vaikams gaminamas kokybiškas, sveikas ir skanus maistas, pagal Šiaulių visuomenės sveikatos centro suderintą perspektyvinį valgiaraštį.

Darželis dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamoje programoje „PIENAS VAIKAMS“ ir „VAISIAI VAIKAMS“.

Maistą meninio ugdymo darželiui „Mažylis“ teikia maitinimo įmonė UAB „Namų dvasia“. Vaikams gaminamas kokybiškas, sveikas ir skanus maistas, pagal….

Darželis dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamoje programoje „PIENAS VAIKAMS“ ir „VAISIAI VAIKAMS“.